Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuje se:

  1. Konačna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2023.

Konačna rang-lista poslana je Ministarstvu turizma i sporta 26. lipnja 2023. godine.

Prilozi:

 

    1. Konačna rang lista HRRS-a 2023 (pdf)