Ciljevi i zadaci

IZ ODREDBI STATUTA HRVATSKOG ROCK’N’ROLL SAVEZA….

OPĆE ODREDBE

članak 1.
Hrvatski Rock’n’Roll savez (u daljem tekstu: Savez) jedini je nacionalni športski savez koji potiče, promiče i skrbi o hrvatskom akrobatskom Rock’n’Rollu i Boogie-Woogieu kao športskom plesu, te ga predstavlja u međunarodnim odnosima.

članak 2.
Savez je osnovan 1991. godine pod nazivom Hrvatski Rock’n’Roll savez.

članak 3.
Savez ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

članak 4.
U savez se udružuju klubovi sa sjedištem na području Republike Hrvatske, kojima je osnovna djelatnost razvitak i promicanje akrobatskog Rock’n’Rolla i Boogie-Woogiea, te njihovi savezi u županijama odnosno gradu Zagrebu….

……

CILJEVI I DJELATNOSTI

članak 14.
U ostvarivanju potreba i interesa društva, te ostvarivanju ukupnih aktivnosti u oblasti akrobatskog Rock’n’Rolla i Boogie-Woogiea, Savez:

  • utvrđuje politiku razvoja akrobatskog Rock’n’Rolla i Boogie-Woogiea od interesa za Republiku Hrvatsku;
  • potiče, promiče, skrbi i nadgleda aktivnosti akrobatskog Rock’n’Rolla i Boogie-Woogiea na području Republike Hrvatske;
  • predstavlja akrobatski Rock’n’Roll i Boogie-Woogie kao športsko-plesnu aktivnost pred športskim i državnim tijelima u Republici, te tijelima odgovarajućih međunarodnih športskih ja;
  • organizira i koordinira potrebne aktivnosti na međunarodnom planu
  • utvrđuje prijedlog sustava, uvjete i organizaciju natjecanja u akrobatskom Rock’n’Rollu i Boogie-Woogieu;
  • obavlja i organizira nadzor i kontrolu u realizaciji programa i planova zajedničkih aktivnosti i donosi odluke o njihovu provođenju;
  • organizira osposobljavanje stručnih kadrova;
  • obavlja druge poslove i aktivnosti od interesa za razvoj akrobatskog Rock’n’Rolla i Boogie-Woogiea u Republici Hrvatskoj. .