Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice NK
  2. Kalendar natjecanja
  3. Natjecateljski pravilnik
  4. Razno

Zapisnik