emeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.(„Narodne novine“, broj: 60/24): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:

  1. Konačna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2024.

Konačna rang-lista poslana je Ministarstvu turizma i sporta 24. lipnja 2024. godine.

Prilozi:

 

    1. Konačna rang lista HRRS-a 2024 (pdf)