Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:

1. Konačna rang lista

Za upite se obratite na: info@hrrs-crra.hr