Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:

  1. Kriteriji sportske uspješnosti 2021. Hrvatskog rock’n’roll saveza
  2. Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2021.

Rok za prigovore kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.): od 15. lipnja do 20. lipnja 2021. godine.
Prigovore uputit na elektroničku poštu Saveza: info@hrrs-crra.hr

Prilozi:

  1. Obrazac kriterija sportske uspješnosti (pdf)
  2. Preliminarna rang lista HRRS-a 2021 (pdf)