Rang lista detaljno

*Parovi označeni zelenom bojom ostvarili su pravo prelaska u viši rang natjecanja