Na natječaj za tajnika HRRS-a objavljen 11.7.2022. nije stigla niti jedna prijava koja zadovoljava uvjete natječaja. Natječaj za tajnika se ponavlja.