Na temelju članka 49., 50.  i 57. Statuta Hrvatskog Rock’n’Roll Saveza sazivam:

S K U P Š T I N U   H R R S – a

 koja će se održati 24. ožujka 2024. u Hotelu Stella, Maslenička 1, 10010 Zagreb s početkom u 10.30 sati

DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje sjednice, izbor verifikacije komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Prihvaćanje Zapisnika sa Redovne sjednice Skupštine HRRS-a održane 17.12.’23. godine u Zagrebu
 4. Financijsko izvješće za 2023.
 5. Izvješće predsjednika HRRS-a
 6. Izvješća predsjednika Natjecateljske komisije, Nadzornog odbora, Disciplnskog odbora i Zdravstvene komisije
 7. Izmjene i dopune Statuta
 8. Izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika
 9. Izbor člana Izvršnog odbora
 10. Razno

 

Predsjednik HRRS-a
Alan Miletić

 

 

  1. Poziv i dnevni red (pdf)