Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 11. rujna 2022. godine koja će se održati u Zagrebu na lokaciji Trg Krešimira Ćosića 11.

Materijali i raspored održavanja biti će poslane pravovremeno članicama Saveza.

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor:
  • Verifikacijske komisije
  • Zapisničara
  • Ovjerovitelje zapisnika
 2. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 12. 6. 2022. godine
 3. Zamolba ARRK Gorica za interpretacijom članka 20. natjecateljskog pravilnika
 4. Usvajanje novog registracijskog pravilnika
 5. Izbor člana Natjecateljske komisije
 6. Izbor člana Nadzornog odbora
 7. Izbor Likvidatora Saveza
 8. Razno