Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 31. listopada 2021. godine koja će se održati u Slavonskom Brodu. Materijali i raspored održavanja biti će poslane pravovremeno članicama Saveza.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika izvanredne Skupštine HRRS-a (01.10.2021.)
  3. Izbor verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
  4. Izbor jednog (1) člana Izvršnog odbora
  5. Izbor jednog (1) člana Natjecateljske komisije
  6. Usvajanje financijskog Izvješća za 2019. godinu
  7. Usvajanje financijskog Izvješća za 2020. godinu
  8. Razno