Hrvatski rock’n’roll savez u zajedništvu i suorganizaciji sa Sportskim učilištem – ustanovom za obrazovanje odraslih planira organizirati provedbu Programa osposobljavanja za poslove trenera/ice sportskog i rekreativnog akrobatskog rock’n’rolla.

Po završetku programa osposobljavanja svaki polaznik dobiva uvjerenje (javni dokument) o osposobljavanju za poslove trenera/ice sportskog i rekreativnog akrobatskog rock’n’rolla koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Molimo sve zainteresirane da se prijave za vrijeme trajanja procesa pretprijava za upis u program.
Pretprijave potrebno je poslati do 01. lipnja 2022. godine na e-mail tajnik@hrrs-crra.hr. 

 

Rok za predprijave produžuje se do 01. rujna 2022. godine.