Hrvatski rock’n’roll savez održava izvanrednu Skupštinu dana 01. listopada 2021. godine dopisnim putem. Članicama Saveza bit će dostavljeni materijali elektroničkom poštom.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnoga reda
  2. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 21.svibnja 2021. godine
  4. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA NATJECATELJSKOG PRAVILNIKA