Temeljem članka 35. u svezi članka 36.,a prema čl. 35. St. 10 Statuta HRRS-a, Alan Miletić saziva

IZBORNU SKUPŠTINU

Hrvatskog rock’n’roll saveza

koja će se održati 16. rujna 2023. godine u Velikoj Gorici s početkom u 17 sati

 

    1. Poziv i dnevni red (pdf)