Hrvatski rock’n’roll savez održava izvanrednu Skupštinu dana 25. ožujka 2022. godine dopisnim putem. Članicama Saveza bit će dostavljeni materijali elektroničkom poštom.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 30. prosinca 2021. godine
3. Natjecateljski pravilnik s prilozima (2022.)
4. Statut HRRS-a (2022.) *

 

*kodifikacija Statuta