Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 12. lipnja 2022. godine koja će se održati u Zagrebu na lokaciji Trg Krešimira Ćosića 11.

Materijali i raspored održavanja biti će poslane pravovremeno članicama Saveza.

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i izbor:
  1. Verifikacijske komisije
  2. Zapisničara
  3. Ovjerovitelje zapisnika
 2. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 22. ožujka 2022. godine
 3. Izbor jednog (1) člana Izvršnog odbora
 4. Izlaganje Izvješća i rasprava po istima:
  1. Predsjednika (IO HRRS-a)
  2. Nadzornog odbora HRRS-a
  3. Stegovnog suda HRRS-a
  4. Natjecateljske komisije HRRS-a
 5. Financijsko Izvješće za 2021. godinu
 6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu
 7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu
 8. Statut Hrvatskog rock’n’roll saveza (kodifikacija*) 2022.
 9. Razno

__________

*Kodifikacija je postupak objedinjavanja pravnog dokumenta (ili nekoliko povezanih dokumenata) i svih njegovih izmjena i dopuna u jedan novi dokument.Kodifikacija može imati dva oblika:
– vertikalan: gdje se originalni dokument i njegove izmjene i dopune spajaju u jedan novi dokument