REDOVNA SKUPŠTINA HRRS-a 30.12.2021. (Zoom)

REDOVNA SKUPŠTINA HRRS-a 30.12.2021. (Zoom)

Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 30. prosinca 2021. godine koja će se održati putem Zoom aplikacije. Materijali i točan raspored održavanja bit će poslani pravovremeno članicama Saveza. DNEVNI RED: Usvajanje dnevnog reda Izbor...
REDOVNA SKUPŠTINA HRRS-a 30.12.2021. (Zoom)

Redovna skupština 31.10.2021. (Slavonski Brod)

Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 31. listopada 2021. godine koja će se održati u Slavonskom Brodu. Materijali i raspored održavanja biti će poslane pravovremeno članicama Saveza. DNEVNI RED: Usvajanje dnevnog reda Verifikacija...
REDOVNA SKUPŠTINA HRRS-a 30.12.2021. (Zoom)

Poziv na izvanrednu Skupštinu HRRS-a

Hrvatski rock’n’roll savez održava izvanrednu Skupštinu dana 01. listopada 2021. godine dopisnim putem. Članicama Saveza bit će dostavljeni materijali elektroničkom poštom. DNEVNI RED: Usvajanje dnevnoga reda Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i...