NOVOSTI

1 - 10 of 88 >>
30/11/2021: REDOVNA SKUPŠTINA HRRS-a 30.12.2021. (Zoom)
Tekst novosti
Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock'n'roll saveza za 30. prosinca 2021. godine koja će se održati putem Zoom aplikacije.
Materijali i točan raspored održavanja bit će poslani pravovremeno članicama Saveza.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor verifikacijske komisije, dva ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
3. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 31. listopada 2021. godine u Slavonskom Brodu
4. Izbor tri (3) člana Natjecateljske komisije
5. Izbor jednog (1) člana Izvršnog odbora
6. Usvajanje financijskog Izvješća za 2019. godinu
7. Usvajanje financijskog Izvješća za 2020. godinu
8. Usvajanje plana i programa rada za 2022. godinu
9. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu
10. Usvajanje izmjena i dopuna Natjecateljskog pravilnika
11. Razno
01/10/2021: REDOVNA SKUPŠTINA 31.10.2021. (Slavonski Brod)
Tekst novosti
Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock'n'roll saveza za 31. listopada 2021. godine koja će se održati u Slavonskom Brodu. Materijali i raspored održavanja biti će poslane pravovremeno članicama Saveza.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika izvanredne Skupštine HRRS-a (01.10.2021.)
3.Izbor verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
4. Izbor jednog (1) člana Izvršnog odbora
5. Izbor jednog (1) člana Natjecateljske komisije
6. Usvajanje financijskog Izvješća za 2019. godinu
7. Usvajanje financijskog Izvješća za 2020. godinu
8. Razno
30/09/2021: RASPIS PRVENSTVO RH 2021.
Tekst novosti
Prvenstvo RH 2021 održati će se 11. prosinca 2021. godine.
27/09/2021: Poziv na izvanrednu Skupštinu HRRS-a
Tekst novosti
Hrvatski rock'n'roll savez održava izvanrednu Skupštinu dana 01. listopada 2021. godine dopisnim putem. Članicama Saveza bit će dostavljeni materijali elektroničkom poštom.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 21.svibnja 2021. godine
4. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA NATJECATELJSKOG PRAVILNIKA
21/06/2021: Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Tekst novosti
Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:

1. Konačna rang lista

Za upite se obratite na: info@hrrs-crra.hr
Files:
14/06/2021: Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Picture:
Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.  
Tekst novosti
Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:

1. Kriteriji sportske uspješnosti 2021. Hrvatskog rock'n'roll saveza
2. Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2021.

Rok za prigovore kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.): od 15. lipnja do 20. lipnja 2021. godine.
Prigovore uputit na elektroničku poštu Saveza: info@hrrs-crra.hr

Prilozi:
1. Obrazac kriterija sportske uspješnosti (pdf)
2. Preliminarna rang lista HRRS-a 2021 (pdf)
05/05/2021: Obavijest
Picture:
Obavijest 
Tekst novosti
Skupština HRRS-a će se održati u petak 21.5.2021. godine, putem aplikacije za konferencije. Točno vrijeme biti će javljeno nakon konzultacija s predstavnicima klubova.

Službeni dopis s dnevnim redom nalazi se u prilogu.

S poštovanjem,

Izvršni Odbor HRRS-a
Files:
17/02/2021: Obavijest
Picture:
Obavijest 
Tekst novosti
Sva planirana natjecanja HRRS-a se odgađaju do daljnjeg zbog trenutnih ograničenja, preporuka i situacije uzrokovane pandemijom COVID 19!

O nastavku natjecateljske sezone svi klubovi biti će pravovremeno obaviješteni. S poštovanjem, Izvršni Odbor HRRS-a

S poštovanjem,

Izvršni Odbor HRRS-a
08/09/2020: Obavijest
Picture:
Obavijest 
Tekst novosti
Sva planirana natjecanja HRRS-a u drugom dijelu 2020. godine se odgađaju do daljnjeg zbog trenutnih ograničenja, preporuka i situacije uzrokovane pandemijom COVID 19!

O nastavku natjecateljske sezone svi klubovi biti će pravovremeno obaviješteni.

S poštovanjem,

Izvršni Odbor HRRS-a
26/06/2020: Upisi učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u razredne odjele za sportaše
Picture:
Upisi učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u razredne odjele za sportaše 
Tekst novosti
U skladu naputka Središnjeg državnog ureda za šport u prilogu možete pogledati završnu rang-listu prijavljenih kandidata HRRS-a prema kriterijima sportske uspješnosti (također u prilogu).

Za sve ostale informacije i pitanja možete se obratiti predsjednici Natjecateljske komisije HRRS-a Sandri Miletić na sandra.miletic@inet.hr
1 - 10 of 88 >>